ثلث میرعماد
فونت ثلث میرعماد – a Suls font
فونت ثلث میرعماد - a Suls font از جمله فونتهای فارسی است که طراحی و سبک خاصی دارد. این فونت در نرم افزارهای تایپ پیشفرض ویندوز (NOTEPAD ,WORDPAD) و مایکروسافت آفیس به خوبی عمل می‌کند ولی در نرم افزارهای گرافیکی ...
توسط
تومان