آموزش اکشن فتوشاپ
دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت اسپلش رنگ بر روی تصاویر – Colored Splash Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ ایجاد افکت اسپلش رنگ بر روی تصاویر به همراه آموزش ویدیویی از شهرگرافیک این اکشن در تمام نسخه های ذکر شده  (CS4, CS5, CS6, CC+) قابل استفاده می باشد. سرعت اعمال افکت در اکشن فتوشاپ ایجاد افکت اسپلش رنگ بر روی ...
دانلود اکشن فتوشاپ ساخت تصاویر جذاب و رویایی – Ethereal Dream Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ ساخت تصاویر جذاب و رویایی به همراه آموزش ویدیویی از شهرگرافیک این اکشن در تمام نسخه های ذکر شده  (CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014, CC2015, CC2015.5, CC2017, CC2018) قابل استفاده می باشد. سرعت اعمال افکت در اکشن فتوشاپ ساخت ...
دانلود اکشن ساخت متن سه بعدی مشکی – ۳D Black Photoshop Action
دانلود اکشن سه بعدی مشکی فتوشاپ در 12 سبک مختلف برای تبدیل لایه متن ، لایه وکتور ، مجموعه لایه، اسمارت آبجکت و....  به همراه آموزش ویدیو از شهرگرافیک این اکشن در تمام نسخه های ذکر شده  (CS3 CS4 CS5 CS6 ...
دانلود اکشن فتوشاپ افکت انعکاس نور – Fracture Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ افکت انعکاس نور - Fracture Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC ,2017, CC 2018  ,CC 2019,CC 2020) برای نسخه انگلیسی و فارسی ایجاد و بهینه شده ...
دانلود اکشن فتوشاپ با افکت دود و آتش – Smoke Manipulation Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ با افکت دود و آتش - Smoke Manipulation Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC ,2017, CC 2018  ,CC 2019,CC 2020) برای نسخه انگلیسی و فارسی ایجاد ...
دانلود اکشن فتوشاپ نقاشی آبرنگی – Watercolor Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ نقاشی آبرنگی - Watercolor Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC ,2017, CC 2018  ,CC 2019,CC 2020) برای نسخه انگلیسی و فارسی ایجاد و بهینه شده است. ...
دانلود اکشن فتوشاپ افکت بارش برف – Snow Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ افکت بارش برف - Snow Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC ,2017, CC 2018  ,CC 2019,CC 2020) برای نسخه انگلیسی و فارسی ایجاد و بهینه شده ...
دانلود اکشن فتوشاپ نقاشی امپرسیونیسم – Impression Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ نقاشی امپرسیونیسم - Impression Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC ,2017, CC 2018  ,CC 2019,CC 2020) برای نسخه انگلیسی و فارسی ایجاد و بهینه شده است. ...
دانلود اکشن فتوشاپ هنری با افکت انتزاعی
دانلود اکشن فتوشاپ هنری با افکت انتزاعی از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC ,2017, CC 2018  ,CC 2019,CC 2020) برای نسخه انگلیسی و فارسی ایجاد و بهینه شده است. سرعت اعمال ...
دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی هنری آبرنگی – Watercolor Art Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصاویر به نقاشی هنری آبرنگی - Soft Watercolor Painting Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC 2017, CC 2018  , CC 2019) و تنها برای نسخه انگلیسی ایجاد ...
دانلود اکشن فتوشاپ ساخت تصاویر ترکیبی – Multiple Exposure Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ ساخت تصاویر ترکیبی - Multiple Exposure Photoshop Action از شهرگرافیک این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC 2017, CC 2018  , CC 2019) و تنها برای نسخه انگلیسی ایجاد و بهینه شده است. ...
دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصویر به طرح امضا – Signature Photoshop Action
دانلود اکشن فتوشاپ تبدیل تصویر به طرح امضا - Signature Photoshop Action این اکشن برای استفاده در فتوشاپ (CS5, CS6, CC 2014, CC 2015, CC 2017, CC 2018  , CC 2019) و تنها برای نسخه انگلیسی ایجاد و بهینه شده ...
1 2
توسط
تومان